Vés al contingut

Què fem?

A  partir dels quatre eixos de l’entitat que són l’acollida, la  mediació, la formació i la participació, es busca propiciar un espai on persones en risc d’exclusió (com poden ser les persones immigrades i / o amb baix nivell de formació) puguin aprendre i adquirir eines per millorar les seves condicions econòmiques, socials i culturals i arribar a ser ciutadans actius de la nostra societat.

A. FORMACIÓ

CartellEica2017.VersioFebrer

El projecte, que atén anualment a unes cinc cents persones, engloba formació inicial en llengües vehiculars (català i castellà), coneixement de l’entorn, un cicle de formació instrumental i classes d’informàtica tant per a persones adultes, com específicament per a joves.

Per altra banda, el projecte realitza activitats de lleure i convivència per a la integració social i cerca potenciar a través de totes les activitats que es proposen, la participació de les persones que acudeixen a l’entitat.

A.1. PERSONES ADULTES:

Formació en llengües vehiculars (castellà i català):

2 Grups de castellà acollida (A1.1) per trimestre: 4 dies a la setmana  en torn de matí (9h30-11h00) i tarda (17h30-19h00)  classes d’1 hora 30 minuts.

2 Grups de castellà nivell 1 (A1.2) per trimestre: 3 dies a la setmana en torn de matí (9h30-11h00) i tarda (17h30-19h00)  classes d’1 hora 30 minuts.

2 Grups de castellà nivell 2 (A2.1) per trimestre: 3 dies a la setmana  en torn de matí (9h30-11h00) i tarda (17h30-19h00) classes d’1 hora 30 minuts.

2 Grups de castellà nivell 2 (A2.2) per trimestre: 3 dies a la setmana en torn de matí (9h30-11h00) i tarda (17h30-19h00) classes d’1 hora 30 minuts.

1 Grup de català oral: 1 dia a la setmana

2 grups de català del CNL 

Formació Instrumental:

2 grups de formació instrumental I (alfabetització):  classes d’1 hora 30 minuts.

2 grup de formació instrumental II (neolectura):  classes d’1 hora 30 minuts.

Introducció a la informàtica

Coneixements bàsics per fer servir un ordinador: Teclat, ratolí, software bàsic i internet.

A.2. JOVES, Ta-Axira, un salt cap al futur:

Immersió sociolingüísitca, formació instrumental bàsica, coneixement de l’entorn, formació i suport a la orientació sociolaboral, activitas d’oci, convivènica i particiació per a joves nouvinguts.

1 grup d’alfabetització, castellà nivell acollida, matemàtiques, alfabetització digital  i espai sociolaboral, 4 dies a la setmana de dilluns a dijous en torn de matí, 2 hores de classe cada dia.

1 grup de castellà nivell 1, neolectura, matemàtiques, informàtica i espai sociolaboral, 4 dies a la setmana de dilluns a dijous en torn de matí, 2 hores de classe cada dia.

 

B. ACOLLIDA i MEDIACIÓ

MEDIACIÓ.png

La Mediació en la nostra entitat es dividieix en dos projectes:

B.1.”El Servei d’informació, orientació, assesorament, acompanyament i mediació”:

 facilita a les persones nouvingudes la comprensió de la societat d’acollida en general i el coneixement dels circuits administratius, jurídics i del mòn laboral, orientant a les persones en les competències professionals adients per la recerca de feina. Hi trobem tres Serveis del projecte:

  1. Punt d’Informació
  2. Orientació professional
  3. Assessorament jurídic

B.2. “L’Apropament a la diversitat cultural” 

Vol donar resposta a la distància existent entre persones de diverses cultures a partir del coneixement i la sensibilització del fet migratori

C. PARTICIPACIÓ

-Formació de dormadors/es

-Dinamització de l’Associació

-Aprendre a participar: des del pensar, sentir i fer.

-Vinculació comunitària en el territori